Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Aalst

De Voetbranders van Aalst

Voetbranders

Tonelen van een afschuwelijke wreedheid die aan de middeleeuwen doen denken, speelden zich af in één der beschaafdste landen van de wereld. Georganiseerde misdadigersbenden liepen de streek van Aalst af, drongen gemaskerd de alleenstaande hoeven binnen en verplichtten de bewoners de plaats aan te duiden waar zij hun geld bewaarden.

Om hun slachtoffers te doen spreken, maakten zij gebruik van toortsen waarmee zij de voeten van hun slachtoffers verbrandden en dreigden alles met petroleum te overgieten en de boel in brand te steken als zij hun doel niet bereikten. De ongelukkige bewoners die hun bezit wilden verdedigen, werden gebonden en met petroleum overgoten. Zo kwamen zij achter de schuilplaats van het geld.

De ganse streek van Aalst leefde lang in angst voor deze bende en het is niet geweten of deze bende ooit is opgerold geweest.

© 2024 Filip Gybels