Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Arendonk

Bordenlikkers (Telouwerele'ers)

Bordenlikker

Vooral de bewoners van de buurgemeenten legden daarbij de nadruk op het schaarse, armoedige maal dat de Arendonkenaar voorgeschoteld kreeg en die uit grote armoede, niets maar dan ook niets van het schamele voedsel kon overlaten en die dus zijn bord aflikte om toch maar zeker niets verloren te later gaan.

Op zondag 7 mei 2000 werd het nieuwe Arendonkse standbeeld onthult. Het beeld toont een anonieme inwoner van de grensgemeente, die zijn maaltijdbord leeg likt. Onderaan het beeld bevindt zich nog een poes, die hetzelfde doet.

Het beeld, een bronzen kunstwerk, kan worden bewonderd achter de Toremansmolen aan Wampenberg.

Arendonk heeft eigenlijk nog een tweede spotnaam: "Tsjoekers"

"Den Arendonkse Tsjoeker", de wever die met hard labeur thuis achter het weefgetouw kousen moest weven om de eindjes aan mekaar te kunnen knopen. De "Tsjoeker" kwam van het tsjoekend geluid dat werd geproduceerd door de weefgetouwen.

Toen dit ambacht zo rond de jaren tachtig (in de negentiende eeuw) verdween, moest worden gedacht aan een andere typerende scheldnaam. Het werd "Den Arendonkse Teljorenlikker".

© 2024 Filip Gybels