Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Belsele

De verzonken stad

Op de plaats waar nu 't "Steenwerk" gelegen is, stond er vroeger een zeer grote stad: dat was Belsele. De inwoners waren zeer ondeugend en bedreven alle slag van misdaden en buitensporigheden. Nadat ze lang genoeg den Hemel hadden uitgedaagd, was eindelijk de maat van hun boosheden vol en het uur der goddelijke gramschap verscheen! Op zekeren nacht verzonk de stad met haar boze inwoners: huizen, straten, zelfs de kerk, alles werd in de aarde verzwolgen. Sedertdien luiden op Kerstnacht de klokken der verzonken kerk onder de aarde.

Te Belsele werd op de wijk "Steenwerk" het puin van een Romeinse villa gevonden dat in 1864 onderzocht werd.

Geraadpleegde bron(nen): 

- Ons Volksleven, V (1893).
- De Potter en Broeckaert, Belsele
www.stedeninfo.be

© 2024 Filip Gybels