Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Beselare

Fyte Kwick

Fiete Kwik

Ze woonde daar ergens aan de rand van het Vuilewaasbos in een verrotte stulp gemaakt uit vette leemgrond gemengd met braamscheuten, biezen en stro.

Ze was daar toegekomen met Bamis 1699, het jaar dat de pestziekte woedde en veel slachtoffers maakte. Niemand wist van waar ze gekomen was, dit miswassen en verschrompeld schepsel. Haar aangezicht een derde te lang en men hoorde haar asem piepen van op een boogscheut afstand, zo geweldig aamborstig was zij.

Die er dichtst bij woonde, was al gauw op d'hoogte van haar geheimzinnige en duistere ambacht. Fiete was immers een waarzegster, ze kreeg veel vreemd bezoek, oa bijgelovige mislukkelingen, die bij haar te rade kwamen.

Door die kunst werd zij bij de toveressen gerekend die een akkoord met de duivel aangegaan hadden en alzo haar ziel "had overghegheven an den viant opdat hy haer helpen soude waerseghene". Het volksgeloof was diep ingeworteld dat waarzegsters niet mochten te rade gegaan worden want "zij hebben God verloochend en den duivel aangehangen van wie zij ingegeven zijn hetgeen zij moeten waarzeggen".

Na een veertigtal jaar haar kunsten uitgeoefend te hebben is Fiete Kwik in de winter van 1739-40 spoorloos verdwenen zonder het minste teken van leven achter te laten! Was zij naar een ander gewest vertrokken? Of was zij gestorven en had de duivel haar lichaam doen verdwijnen zoals de eenvoudige landlieden in die tijd geloofden? Men heeft Fiete nooit meer gezien noch gehoord.

Het hof "De vuilewaese" en het "Vuilewaesbos" zijn in de Eerste Wereldoorlog verdwenen en niet meer heropgebouwd noch herplant, maar voor de oorlog woonde er daar een bejaarde boerenwerkman E. B. die nog de plaats wist aan te wijzen waar Fiete Kwiks stulpe gestaan had, zoals het van ouder op kind verder verteld werd "een driehoekig stukske grond van een tiental meter overgroeid met biezen, duivelsklauwen kwikkruid dat men vruchteloos probeert uit te roeien". Duivelsklauw is een plant met rozerode bloempjes, en zaadhuisjes die aan naalden of priemen gelijken en op hun stengel hangen gelijk klauwen. Duivelsklauw kan gebruikt worden als bloedstelpend middel. Uit kwikkruid worden geneesmiddelen gemaakt, ondermeer kwikzalf, gebruikt tegen het schurft, 't zal ook wel de oorzaak van de lapnaam "Fiete Kwik" geweest zijn.

Beselare Heksenstoet Fiete Kwik gedoopt! 

© 2024 Filip Gybels