Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Legende
Beselare

Het Keiberg Kruis

Op de grens tussen Beselare en Passendale verheft de Keiberg zijn 41.5 m hoge top. Daar verijst een stenen Calvariekruis, maar in vroegere tijden groeide daar een scheidingslinde. Als je met de duivel wou onderhandelen, dan moest je klokslagmiddernacht bij die linde postvatten met een zwart geitenlam als offerande.

Op zekere nacht stond daar een boerenknecht, die zijn ziel aan de duivel wilde verkopen in ruil voor goud.
"Goed", zei de duivel "onderteken met je bloed dit contract en je zult twintig jaar lang goud hebben zoveel je ook maar wilt. Telkens wanneer je je hand in deze holle linde steekt, zul je er een goudstuk kunnen uithalen."
De boerenknecht ondertekende de overeenkomst, leefde van dan af als een seigneur.

Maar na een aantal jaren kreeg hij schrik. Hij biechtte zijn zonde bij de pastoor. Als boetedoening moest hij de linde opbranden met gewijd stro en op die plek, op eigen kosten, een groot stenen kruis laten oprichten. Zo gebeurde het.

Toen de pastoor in aanwezigheid van een grote menigte, het calvariekruis inwijdde, hoorden de mensen ijselijke godslasteringen, alsook het gerammel van ketens en het blaten van een geit. Op dat moment dwarrelde het door de boerenknecht ondertekende duivelscontract aan zijn voeten neer. De vloek was verbroken voor altijd.

Geraadpleegde bron(nen): 

© 2024 Filip Gybels