Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Mythe (gerelateerd)
Limburg

Efteling-attractie "Villa Volta"

Villa Volta in de zomer
Villa Volta in de winter
De Witte Dame

Villa Volta is sinds 1996 een attractie in het attractiepark "De Efteling". Villa Volta is een madhouse, een attractie waarbij de illusie wordt gewekt dat men over de kop gaat. Ontworpen door Ton van de Ven is het gebouwd in 1996 door Vekoma. Bij de opening was het de eerste attractie van zijn soort, sindsdien heeft het type veel navolging gekregen in andere attractieparken. Villa Volta bevindt zich in het "Marerijk" op het oude entreepad van de Efteling.

Het thema van de attractie is de legende van de "Bokkenrijders". Weliswaar gaat het in deze attractie om een mythe in het leven geroepen door De Efteling. Hier wordt verteld over een zekere Hugo die de leider was van de Bokkenrijders en wiens huis werd vervloekt.

De sfeer begint al bij de wachtrij. De indrukwekkende muziek is al te horen en ook is er een mededeling: "Al oogt deez' Villa lief en mild, daar binnen wordt het toch iets te wild, U lijkt soms over de kop te gaan... Voelt u dan angst? Blijf dan hier staan! En ouders is uw kind nog klein, bedenk het kan wat griezelig zijn..."

De eerste ruimte in de villa is de eerste voorshow. Deze bestaat uit een hoorspel. Hein Boele is de verteller en Hero Muller speelt Jonge Peer. De rest van de stemmen zijn tot nu toe nog steeds onbekend. De eerste voorshow vertelt meer over de tijd van de Bokkenrijders. En vooral Hugo van den Loonsche Duynen is onderwerp van gesprek. In deze ruimte zie je veel voorwerpen die er niet zomaar liggen. Het zijn allemaal Efteling voorwerpen. Zo is er bijvoorbeeld een bankje te vinden dat ook in het Sprookjesbos bij Doornroosje te vinden is.

In de tweede voorshow richt Hugo zich zelf tot de bezoeker door middel van een animatronic. Hij vertelt onder andere over de vloek die ervoor zorgt dat het huis over de kop gaat. Jules Croiset heeft de stem van Hugo ingesproken. De muziek bouwt ondertussen de spanning op.

Vervolgens komt men bij de hoofdshow, Hugo's huiskamer. Het publiek neemt zitting op de banken aan weerszijde van de ruimte. Daarna begint de show en draaien banken en kamer dusdanig dat de illusie gewekt wordt dat men over de kop gaat.

KAMER 1 : Kennismaking met de mythe

In het midden van de 18de eeuw overspoelde golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vredige dreven. Zij noemden zich de "Bokkenrijders" naar schimmige luchtgeesten die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere en nachtelijke hemel zwerfden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.

De bokkenrijers addersgebroed da ist, ze moeten ze uitroeien met wortel en pak dat moeten ze!
Jah das zeker Marie, Das zeker.
Ik heb gehoord dat ze verlede nacht de stee van Arjan de Stoere hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen!
Ooh jah tis tog nie waar he?
Addergebroed da ist!
Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere en dat ze zo rap zijn dat het noodlot uw treft als de donder.
Gezwets dat zeg ik u, achterbaks gepeupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk ligt. Laat ze de landheer maar eens beroven dan komen ze van een koude kermis thuis.

De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefende de bende een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde ieder in huiver en angst.

Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en den Hugo in het bijzonder!
Het is een goddeloze doerak die Hugo met zijn lange zwarte manen ist den duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is bent ge uw leven niet zeker.
Om nog te zwijgen over haven en goed.
Zelfs de grendels voor de val deuren houden hem niet tegen.
Ach here wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
Une godslastelijke bandiet das zeker maar bedenk wel Hoogmoed komt voor den val.
Dat kan wel zijn dorpsheer maar voorlopig trekt HIJ zich daar niks van aan.
Als jongeling deugde die al niet, altijd tegen het geheur in, ge zag het toen al aankomen dat die een deugniet zou worden.

Hoort hier het verhaal van Hugo, Hugo van den Loonse duinen, die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen, bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld: Hugo De Bokkenrijder.

KAMER 2 : Hugo van den Loonse Duinen vertelt

Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk.
Die ene vervloekte avond in de belgische kempen.
De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor.
Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel wisten wij.
We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt kwamen we aan bij de kapel.
Er was licht achter de ramen en het was er doodstil, geen monnikenzang of vroom geprevel.
Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen hahaha, met deze gedachte ramden we de deur.

Geen mens, op het altaar glinsterde de buit, de kaarsen waren ontstoken... vreemd.
Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar ... en toen plotseling op mijn schouder een slanke hand.
Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur.
Allen zagen haar en het gerinkel verstomde.
Zij leek te zweven in haar lange witte kleed.
Even voelde ik iets van angst en ze sprak tot mij: ”Gij Hugo van den Loonse-Duinen. Gij ontheiligt hier dit huis. Zo komt tot inkeer en roep niet de toren des heren over u af.”
Maar ik, ik overwon mijn angst, hoomde haar weg met een schampere lach en stootte haar ruw terug.
Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oplostte in het niets.

Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok ... boven op de gevel stond: ZIJ, de dame uit de kapel ... haar armen wuifde als wiegden ze op de wind.
Ik hoorde haar stem als zweefde die in m’n hoofd:”Nergens in uw eigen huis noch waar ook ter wereld zult gij rust of vrede vinden, Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, DAN zult gij vrede vinden ... in uw huis en in uw hart!”

Die ban, mijn gruwelijk lot is tot op heden niet gebroken.
Treed binnen met een reine ziel opdat de toen fout van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang.

Oorsprong van het verhaal

Het verhaal van Villa Volta is gebaseerd op een mengeling van geschiedenis en volksverhalen rond de Bokkenrijders, de witte dame en de Abdij van Postel. De Efteling heeft de legende van de Bokkenrijders iets naar het noorden verplaatst (de Brabantse Kempen), om een Bokkenrijder uit de Loonsche Duinen iets aannemelijker te maken.

Overigens waren de Loonsche Duinen in de 18de eeuw wel het domein van een roversbende, namelijk de Bende van de Veeren.

Geraadpleegde bron(nen): 
Gerelateerd: 

© 2024 Filip Gybels