Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Legende
Brugge

Annaatje van 't Pitje

Calvariebeeld 'Annaatje van 't Pitje'

Calvariebeeld 'Annaatje van 't Pitje'

Er was eens een mooi en eenvoudig weesmeisje, Annaatje genaamd, ze woonde in de Carmersstraat. Op een koude winteravond was ze op stap, om water te halen voor een zieke buurvrouw. Plots doken een paar ongure kerels op, die haar beroofden van het weinige dat ze bij zich had en haar daarna in een waterput gooiden.

Dit drama gebeurde niet onopgemerkt en spoedig wist de ganse buurt het: "Annaatje is verdronken... ". In minder dan geen tijd stond een menigte rond de plaats van het onheil. In de put bleef het stil en donker. De pleegmoeder van Annaatje zonk in wanhoop op haar knieën en kroop zo, al wenend en biddend, tot aan het miraculeus beeld van Maria in de kerk van de Potterie. Pas was ze aan de terugweg begonnen of ze hoorde reeds in de verte juichen: "Annaatje is gered ... een mirakel ... ". Terug bij de waterput kon ze Annaatje weer in haar armen nemen.

Op onverklaarbare wijze was de waterput die avond dichtgevroren. Waar overal elders het ijs nog dun en breekbaar was, bleek het in de put zo dik te zijn geweest dat het ijs Annaatje zonder moeite kon dragen. Gezien het donker was en zij bewusteloos lag, had niemand haar kunnen zien en had ze ook niet om hulp kunnen roepen. Pas toen men fakkels had aangebracht zag men haar liggen. Dit kon slechts een wonder zijn.

Een beeldhouwer uit de buurt kreeg opdracht een blijvende herinnering aan het voorval te maken. Hij sneed in hout het beeld van Annaatje, de handen in dankbaarheid gericht naar het Kruis en Maria. De waterput is reeds lang verdwenen, maar Annaatje van 't pitje staat er nog steeds op de hoek van de Carmersstraat en de Korte Speelmansstraat. Zo leeft ze verder in de herinnering van vele Bruggelingen.

© 2024 Filip Gybels