Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Mythe
Brussel

De iris

De iris

Sedert 1991 is de iris het embleem van het Brussels Gewest. Vanwaar deze keuze?
Brussel bestond aanvankelijk voor een groot deel uit moerassen.

Brussel is immers ontstaan uit een Karolingisch dorpje (Bruocsella) dat gevestigd was in de vallei van de Zenne, een grillige rivier die door de moerassen kronkelde. De iris is een bolgewas met grote sierbloemen, die goed gedijt in moerassig gebied. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de iris meer dan duizend jaar geleden al terug te vinden is bij het ontstaan van de stad.

Diezelfde bloem kwam voor op de scepter van de afstammelingen van Karel de Grote, onder wie Karel van Frankrijk, die zijn versterkt legerkamp in Bruocsella opgetrokken had. Keizer Otto II had hem in 977 het Hertogdom Beneden-Lotharingen geschonken, zodat Karel van Frankrijk het gebied in 979 tot hoofdstad koos. Dat jaar wordt als de stichtingsdatum van Brussel beschouwd. Het embleem van de iris gaat dus al vele eeuwen terug.

In de tijd van de hertogen van Brabant (11de - 12de eeuw) werd Brussel omringd door moerassen vol goudgele irissen. En de legende wil dat deze bescheiden waterplant de mannen van de hertog ooit een strategische overwinning schonk. Zij kenden de iris en wisten dat de plant alleen in ondiep water van enkele centimeter groeit. Zij wisten dus dat zij met hun paarden door de moerassen konden galopperen... daarbij zorgvuldig de plekken volgend waar irissen groeiden, want daar is het water niet diep. De tegenstanders waren botanisch minder onderlegd, en net zoals de Brusselse soldaten stormden zij met hun paarden de moerassen in, maar bleven er steken...

Vandaag de dag groeit de iris nog steeds in zijn natuurlijke omgeving, onder meer in de vallei van de Vuylbeek, in het Zoniënwoud.

Op 5 maart 1991 besliste de Gewestraad van Brussel-Hoofdstad om de iris als embleem voor het gewest te kiezen. Voor de grafische uitvoering werd een grote openbare wedstrijd georganiseerd. Na heel wat verwikkelingen werd uiteindelijk het ontwerp van Jacques Richez door de overheid geselecteerd.

© 2024 Filip Gybels