Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Legende
Deinze

Het Wonderbaarlijk Kruisbeeld

Het Wonderbaarlijk Kruisbeeld in Deinze
Klooster van Deynze

In het klooster van Ekkergem bewaarde men een wonderbaarlijk en miraculeus kruisbeeld dat in de buurt van Jeruzalem uit de wortel van een lelie gegroeid was.

Minderbroeders van de Familie van het Heilig Land kwamen naar Jeruzalem en zagen op een veld in de buurt van de stad een mooie lelie staan. Ze plukten haar en omdat ze over haar schoonheid zo verwonderd waren, gaf God hen in ook de wortel te ontgraven om de bloem in de Hof van Jeruzalem te verplanten. Toen ze de aarde om de plant hadden losgemaakt, zagen ze dat de wortel van de lelie de rechte vorm van een crucifix had.

Ze waren verwonderd over deze bijzondere ontdekking en namen met grote blijdschap de wortel naar Jeruzalem mee om hem als zeldzaamheid te bewaren.

Het gebeurde nu dat een aantal edellieden uit de Nederlanden in Jeruzalem waren aangekomen. Ze hadden alle Heilige Plaatsen met grote devotie bezocht en verzochten de paters ootmoedig om een paar zeldzame aandenken aan hun reis naar de Heilige Stad. De paters voldeden aan hun verzoek en schonken hen onder meer de wonderbaarlijke wortel van de lelie, in de vorm van een echt kruisbeeld. De pelgrims waren verheugd en vertrokken met hun schat naar Vlaanderen, waar ze het beeld te Kortrijk ter verering wilden stellen.

Toen de pelgrims in Vlaanderen, op hun weg van Gent naar Kortrijk, het klooster van Deinze passeerden, weigerde het ezeltje dat het crucifix meedroeg nog één stap verder te zetten. Men begreep dit als een teken van God. Hij wilde met het kruisbeeld van Jeruzalem niet de stad Kortrijk, maar wel Deinze begiftigen. De pelgrims lieten hun kruisbeeld te Deinze achter en schonken het aan de reguliere orde van Sint-Augustinus, geleid door priorin Margaretha sMuencx en rector Joris vander Salen.

Ze legden het beeld in een zilveren kruis en toen konden de pelgrims hun reis opnieuw zonder moeilijkheden voortzetten.

Toen nu ook Deinze door de troebelen van de Hervorming getroffen werd, waren de kloosterlingen gedwongen het Leiestadje te ontvluchten en ze namen hun intrek in hun huis te Ekkergem bij Gent. Ze hadden het beeld meegenomen en lieten het ook ginder vereren.

Devote en nieuwsgierige gelovigen kwamen zijn wonderkracht afsmeken. Met het crucifix kon men water zegenen, dat zelfs na één jaar nog zo onbedorven en zo helder was, alsof het vers uit een fontein of een put was geschept. Dit gezegende water genas velen die aan koortsen en andere ziekten leden. Anderen kwamen in tijden van nood bij het kruisbeeld troost en bijstand zoeken om verlost te worden van allerlei vormen van benauwdheden of bezwaardheden.

Wanneer de wortel gevonden is, kan men niet met zekerheid vertellen, aangezien de boeken van het klooster waarin de mirakelen van het kruisbeeld opgeschreven stonden, door de ketters verbrand zijn.

De traditie wil dat dit kruisbeeld in 1460 naar Deinze is gebracht en aan het klooster is geschonken. Dit bevestigt de stichting van een kapel door Joos van Lalaign in het jaar 1470.

Geraadpleegde bron(nen): 

2000, TONY VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant

© 2024 Filip Gybels