Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Denderleeuw

Muziekmakende heksen

Heks

In de 16e eeuw woonde te Denderleeuw de koster van de parochie op enkele stappen van de kerk en de Dender. Voor de deur van zijn huis stond een grote Canadaboom en elke nacht ruiste er in zijn kruin een geheimzinnige, wonderbare muziek. Op den duur begon dat de koster te vervelen, zodat hij besloot er een einde aan te stellen. Op een nacht werd hij weer door die vreemde geluiden gewekt, hij opende zijn kamervenster en loste een geweerschot in de takken van de toverboom. Hij trof evenwel niemand en de wezens die zich 's nachts tussen het lover ophielden, lieten zich zelfs geen ogenblik van hun stuk brengen. Luider en aardiger dan ooit ruiste de muziek voort.

Toen de koster 's anderendaags het voorval aan de pastoor vertelde, gaf deze hem de raad de volgende keer zijn geweer met gewijd zout te laden. De koster volgde de raad en nauwelijks had hij ditmaal zijn geweer gelost, of de muziek werd plotseling gestaakt en een massieve gouden ketting viel uit de takken op de grond.

's Anderendaags in de ochtend trok de koster naar Aalst bij een goudsmid om hem de ketting te verkopen. Nauwelijks had de goudsmid deze enige ogenblikken onderzocht, of hij werd bleek als een dode.
"Vriend," zei hij tot de koster, "zeg mij toch waar gij die ketting gehaald hebt."
Toen de koster hem geheel de zaak had uiteengezet, liep de goudsmid naar boven en in één, twee, drie was hij terug in de winkel.
"Ik had het gevreesd," sprak hij, "dat is de ketting van mijn vrouw. Al lang had ik kwade vermoedens; nu ondervind ik dat zij gegrond waren. Mijn vrouw gaat met de duivel om. Zij ligt boven half dood op haar bed, gij hebt ze in de hals getroffen."

© 2024 Filip Gybels