Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Legende
Dilbeek

Sint-Alena

De Alenatoren te Dilbeek

Alena werd geboren in de zevende eeuw, als dochter van de Heer van Dilbeek, Levold en zijn gade Hildegaart. Levold, die in het oud levensverhaal van onze Heilige, de Koning van Dilbeek wordt genoemd, was een heiden die de christenen vervolgde.

Toen hij op zekere dag uit jagen reed, maakte hij kennis met een christen die om geloofsredenen de wijk had genomen naar Vorst en aldaar een huis had gebouwd. Deze man maakte de lof van het christelijk geloof en haalde de koning over om in Vorst het kerkelijk officie te komen bijwonen. Levold ging in op dat verzoek, maar alhoewel de kerkdienst indruk op hem maakte, bleef hij niettemin volharden in zijn heidense leer.

Thuis gekomen, vertelde hij aan vrouw en dochter wat hij gezien had. Bij dit verhaal voelt Alena zich plotseling door de genade getroffen en neemt het besluit naar Vorst te gaan om er zich te laten inwijden in de geheimen van de christelijke godsdienst. In 't geheim begeeft zij zich voortaan iedere nacht naar Vorst maar ze wordt tenslotte verraden door de wachters van haar vader, die in woede ontsteekt en bevel geeft haar gevangen te nemen.

Alena wordt dan achtervolgd en ingehaald en terwijl zij uit verweer zich vast klampt aan een boomstam, wordt haar door de dienaars van haar vader een arm van het lichaam gerukt en zij sterft aan die gruwelijke verwonding, Een engel komt de arm wegnemen en plaatst hem op het altaar van de kerk te Vorst, wat de aanleiding is tot het op zoek gaan naar haar lijk. Dit wordt spoedig gevonden en plechtig in de kerk van Vorst begraven. Intussen gebeuren er allerhande mirakelen op het graf van Alena en nadat een van Levolds onderhorigen, hertog Omundus, het zicht heeft teruggekregen door Alena te aanroepen, wordt ook koning Levold door de genade geraakt, bekeert zich en laat zich samen met zijn gade dopen. Hij geeft zijn bezittingen aan de armen en sticht de Dilbeekse parochiekerk die toegewijd wordt aan de H. Ambrosius. Hij en zijn gade worden in de kerk zelf begraven.

Inmiddels groeit de verering aan en tal van mirakelen geschieden op Alena's graf, zodat op Pinksteren van het jaar 1193 haar gebeente door abt Godeschalk van Affligem plechtig wordt verheven. Die verheffing staat gelijk met de heiligverkaring.

Alena's feestdag is 17, 18 en 24 juni. Ze wordt aangeroepen tegen tandpijn en oogziekten. Haar herinnering leeft verder in de Sint-Alenatoren - een overblijfsel van het vroegere kasteel dat in 1862 gesloopt werd - gelegen achter het Kasteel de Viron in Dilbeek.

© 2024 Filip Gybels