Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Drongen

De klokken in de Oude-Leieput

De Leieput in Drongen

De duivel had de klokken van Drongen uit de toren in de Oude-Leieput geworpen, die zich een twintig stappen over de rivier, rechtover de kerk bevond.

De Drongenaren geloofden rotsvast dat ze hun drie klokken zouden weervinden, en daarom gingen ze bij voorkeur in hun Leieput vissen. En ze kregen inderdaad gemakkelijk één van de klokken in hun net, trokken ze verheugd omhoog en riepen:

- "We hebben de klok!"

Maar telkens zat er een kikvors op, die de vissers toeriep:

- "Ge hebt mij nog niet!"

Die woorden waren nog niet helemaal koud of de klok zonk met het net de diepte in.

De put wordt in een document van 1505 Divelsput en Sueckerscupe of Sueckersbeerch genoemd.

Geraadpleegde bron(nen): 

2000, TONY VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant

© 2024 Filip Gybels