Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Gent

De bloedende hosties

De Augustijnenkerk Sint-Stefanus te Gent

Het gebeurde in het jaar 1354. Twee dieven braken in in de Augustijnenkerk en namen alle kostbaarheden mee, Onder meer een ciborie met geconsacreerde hosties. Toen ze al een eind buiten de stad waren gekomen, begroeven ze de hosties in een weide. Zodoende, dachten de booswichten, zou hun schandelijke daad nooit het daglicht zien.

Maar toen begon het geweten van één van de twee te knagen. Hij vreesde de wraak van God en keerde terug naar de plek waar de hosties waren begraven. En wat zag hij? Dat de hosties helemaal met bloed waren bedekt.

Op dat moment stuurde een schaapherder zijn schapen de weide op en er gebeurde een groot wonder. De schapen bleven als door de bliksem getroffen staan, Daarna gingen ze in een kring rondom de bloedende hosties staan en knielden neer om eer te bewijzen aan het Sacrament.

© 2024 Filip Gybels