Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Gent

De Karnemelkbrug

De Karnemelkbrug te Gent

Deze sage speelt zich af rond de verdwenen Karnemelkbrug, gelegen tussen het rondpunt aan St.-Jacobs en de Steendam. Nog steeds kan men voor het tabakswinkeltje in de Steendam de metalen afsluiting aantreffen van deze brug. (zie foto)

Tot aan de Franse periode (1792) zag men elke middernacht aan de Karnemelkbrug een schim of een spook verschijnen. Juist om klokslag twaalf rees het op uit de Ottogracht, plaatste zich temidden van de brug en riep met heldere stem, tot driemaal toe: "Karnemelk, karnemelk, karnemelk. Ik heb mijn arme ziel vergeten, want ik heb meer water dan melk gemeten." Daarna verdween het spook tot de volgende nacht.

Men zei dat het de geest was van een boerin die, evenals tal van andere melkmeisjes, al die tijd haar melk met teveel water had gemengd en voor goede waar had verkocht. Eindelijk erkende ze die onrechtvaardige handel en haar ontwaakt geweten riep haar gedurig toe: "Doe boete voor dit kwaad of ge zijt het helse vuur schuldig." Maar de boerin kon dit gestolen goed niet weergeven. Zij verviel tot wanhoop en wel zo dat zij op een keer over de brug van het Steendam in het water sprong en verdronk.

Haar lijk werd opgevist, maar haar geest zweefde nog geruime tijd op aarde, om te verkondigen hoe onrechtvaardig zij haar kleine handel had gedreven. De goede lieden die haar watermelk hadden gekocht en dus het slachtoffer van haar oneerlijkheid waren geweest, vergaven het haar uit ganser harte en zij vroegen zelfs dat God het haar ook zou vergeven. Hun gebed werd eindelijk verhoord, want na een tijdje kwam die ziel niet meer terug. Maar de brug waar de geest zolang verschenen was, werd Karnemelkbrug genoemd.

© 2024 Filip Gybels