Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Hoboken

De Beerscheppers

De Beerscheppers van Hoboken

Aan de rand van de kioskplaats staat het beeldje "Den Hobokenaar", een stukje volkshumor dat de spotnaam uitbeeldt van de Hobokenaren.

In Hoboken woonden voor 1870 voornamelijk landbouwers en hoveniers. Met de handkar en de beerton trokken zij van de afvoergrachten naar de velden.

Sindsdien worden de inwoners van Hoboken "De Beerscheppers" genoemd en het gezegde "Hoboken, waar de boeren stront koken" was vlug gevonden.

De moderne uitvoering met kruiwagen en beervat is einde 20ste eeuw in voege gekomen.

© 2021 Filip Gybels