Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Kalken

Stien en Lies

Stien en Lies

Verschraegen Remi en zijn echtgenote Middernacht Alice, Kruisenstraat, hebben nog een ongehuwde zoon, die bij hen inwoont nl. Hendrik. Gaarne zouden zij hem getrouwd zien om zoals ze zeggen met hun voeten van het ijs te zijn. Enige sloebers die van de bekommernissen van de ouders op de hoogte waren, hadden de koppen bijeen gestoken en de zoon Hendrik overhaald om op kermismaandag 1959 zijn ouders het plechtige moment aan te kondigen van eerste kennismaking met zijn verloofde Margrietje. Een van de sloebers zou zich verkleden in een meisje en ‘s avonds vergezeld van de zoon kennis maken met de aanstaande schoonouders.

Degenen die van het geval op de hoogte waren hebben de gelegenheid gehad die eerste kennismaking bij te wonen, tot ergernis van de pa die iedere keer vreesde het meisje te ontstemmen door de geestige maar voor hem ongepaste inmenging van de aanwezigen. De ouders zijn er volledig ingelopen en meenden werkelijk een schone oude dag in ‘t verschiet te hebben.

Om deze kostelijke grap voor het nageslacht bewaard te houden werd een reuzenpaar aangekocht die de naam ontvangen hebben van Stien en Lies, de slachtoffers van deze komedie. Zo kreeg Kalken zijn eerste reuzenkoppel gegroeid uit humor van eigen streek en volk.

Met dank aan Anita Blervacq

© 2024 Filip Gybels