Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Moerbrugge

De Dame van Beveren

Het Blauw Kasteel

Het Blau Casteel is één van de oudste en belangrijkste omwalde hoeven van Oostkamp. Ooit stond hier een heus kasteel, dat voor het eerst officieel wordt vermeld in 1435. Aan de geschiedenis van het Blauw Kasteel is heel het verleden van het Beverhoutsveld verbonden. De legende vertelt immers dat dit de woonplaats was van de fameuze "Dame van Beveren" die haar bezittingen overdroeg aan de omwonenden.

Reeds als kind had deze rijke jongedame haar beide ouders verloren. Een verarmde tak van haar familie besloot de opvoeding van de jonge wees op zich te nemen. Dat dit niet zomaar uit menslievendheid gebeurde bewijst het feit dat zij het meisje nooit vertelden over haar fortuin en om te verhinderen dat ze bij een later huwelijk nakomelingen zou nalaten lieten zij het kind onvruchtbaar maken.

Pas vele jaren later vernam de ondertussen volwassen geworden Juffrouw van Beveren over haar rijkdommen en hetgeen men haar had aangedaan. Om zich op haar familie te wreken maakte zij een testament op waarin zij 483 hectaren van haar gronden overliet aan "alle arme buren die palen aan haar goed, al ware het maar een voet land".

© 2024 Filip Gybels