Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Temse

Fretalop, de draak van Temse

Fretalop, de draak van Temse

foto: Maurice Pauwaert

In 1346 zag in Temsche de torenklokkenluider Vinck op de Schelde de schuit van Lange Jan naderen toen plots uit het water een draak opdook en het bootje met passagiers met zijn muil vermorzelde.

Er werd alarm geslagen maar noch Baljuw Bole, noch pastoor Crispijn kon verhinderen dat de draak aan land kwam. Niet alleen geiten of katten werden met zijn zwarte tong ingeslikt, maar ook verscheidene onvoorzichtige inwoners: "Hij freet het al op!", vandaar zijn roepnaam ‘Fretalop’.

Na nog een reeks huizen verwoest te hebben ging hij uitrusten in de Schelde, loerend naar Temse. Vanuit Temse werd hij bestookt door pijlen en katapulten, maar niets deerde Fretalop, integendeel, de hem toegezonden vuurbollen slikte hij in en vuurspuwend uit zijn muil brandde de Hoogpoort totaal af.

Als de nood het hoogst is komt op een bootje de ridder Gaspard van 't Hazennest aangevaren. Deze daagt het dier uit en wijkt alsmaar achteruit tot in het kasteel, waar de hem achtervolgende draak klem komt te zitten tussen de twee torens aan de ophaalbrug. Het zware poorttraliewerk werd neergelaten en de draak kwam met zijn nek eronder klem te zitten, waarna onze ridder met zijn zwaard het beest naar de eeuwige jachtvelden stuurde.

Geraadpleegde bron(nen): 

- Pauwaert, M. C. (1947). De ware geschiedenis van den draak Fretalop van Temsche. Fecheyr.
- Fretalop - Geschiedenis. (2007, 15 juni). kaaischuimers.be. http://www.kaaischuimers.be/fretalop/geschiedenis.php

© 2024 Filip Gybels