Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Legende
Tiegem

De Bron van Sint-Arnoldus

Sint-Arnolduspark in Tiegem

Sint-Arnolduspark in Tiegem

Sint-Arnoldus, ook wel Sint-Arnulfus genoemd, wordt enige wonderen toegeschreven. De legende vertelt dat Sint-Arnoldus als bisschop op een zekere dag in Vlaanderen vertoefde, waar de pest heerste. In een brouwerij in de buurt roerde hij met zijn staf in het brouwsel en verkondigde dat éénieder die er van zou drinken, zou genezen. En zo geschiedde het.

Op 15 of 18 augustus 1087 overleed hij in Oudenburg en werd er begraven. Ingevolge de vele mirakels die aan hem werden toegeschreven werd Arnoldus reeds in 1121 heilig verklaard.

In Tiegem begon de verering van de heilige Arnoldus in 1816 na de wonderbaarlijke genezing van Fransisca d'Hulst uit Rollegem. Met breuken in arm en voet genas de dochter van de smid plots toen ze water gebruikte van de toen pas ontdekte Sint-Arnoldusbron in het Holdenbroekbos, in de buurt van het vroegere ridderslot van de heren van Tiegem.

Het jaar daarop was het de beurt aan de weduwe Van Der Schelden. De vrouw had een ongeneeslijke ziekte aan haar zintuigen. Ze besprenkelde haar ogen met het bronwater en genas. Hierna volgde het ene mirakel het andere op. En allen vonden ze plaats bij die bewuste bron. Later werd dit het Sint-Arnolduspark.

Dankzij de royale vrijgevigheid van een schatrijke koopman Vital Moreels werd er een kapel gebouwd die in 1866 door de toenmalige bisschop van Brugge plechtig werd ingewijd. Later stond Oudenburg een relikwie af, die uitgestald is in een schrijn naast het altaar in de Sint-Arnolduskapel.

Een mooi beeld van deze heilige Sint-Arnoldus staat in de Sint-Sulpitiuskerk in Diest.

© 2024 Filip Gybels