Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Tielt

Olivier de Duivel

Olivier de Duivel te Tielt

Olivier de Duivel wordt rond 1434 als Olivier de Neckere (wat duivel betekent) in Tielt geboren. Hij is de zoon van Jan de Neckere, barbier en houthandelaar op het Tieltse marktplein. In 1458 ontmoet hij Louis de Valois, toekomstige koning van Frankrijk, die een bezoek bracht aan Tielt op zijn doorreis tussen Oudenaarde en Brugge. Hij logeerde in de afspanning 't Klein Schaek op de markt te Tielt. Uit die ontmoeting groeit een levenslange vriendschap tussen een volksjongen en een koningskind.

Als vertrouweling en bijzondere protégé van de tot koning gekroonde Louis XI, bijgenaamd de "spinnenkoning", wordt "Olivier le Diable" koninklijk barbier en hoofd van de barbiersgilde in Parijs. Dat Olivier naast inzepen en scheren nog andere talenten bezat, werd vlug duidelijk. Geleidelijk werd hij één van de invloedrijkste figuren van Frankrijk. De meest geheime politieke en koninklijke wensen werden Olivier toevertrouwd. Vlekkeloos vervulde meester Olivier, duivel-doet-al, deze duistere opdrachten en pikte onderweg voor eigen rekening een graantje mee. Hij verfranste zijn naam tot "le Diable" of "le Mauvais" (Nekker is oud-Vlaams voor duivel).

Er wordt zelfs beweerd dat hij het huwelijk tussen Maximiliaan van Oostenrijk en Maria Van Bourgondië moest voorkomen, wat niet gelukt is. Zijn "duivelse" politieke carrière wordt rijkelijk beloond met koninklijke schenkingen, domeinen en eretitels, waaronder tenslotte ook de adelijke titel van "Olivier le Dain" (Nederlands: damhert) graaf van Meulan. Zijn wapenschild kan je nu nog zien in het Tieltse stadhuis.

Zijn politieke blitzcarrière maakt Olivier tot vijand nummer één bij de Franse hofadel, die op wraak zint. De Franse adel is jaloers en het volk is sprakeloos bij zo'n bliksemcarrière. Hij wordt Olivier De Duivel genoemd alsof de duivel er mee gemoeid was…

Bij de dood van koning Louis XI zien zijn belagers hun kans schoon: Olivier de Duivel wordt prompt gevangen genomen en na een haastig proces aan de beruchte galg van Montfaucon opgeknoopt op 21 mei 1484 en meteen ontstaat de legende.

***

Het standbeeld "Olivier de Duivel" is een creatie van Jef Claerhout (°Tielt 1937). Het werd feestelijk onthuld te Tielt op 7 december 1984 n.a.v. de vijfhonderdste verjaardag van de opknoping van Olivier De Neckere, bijgenaamd "de Duivel".

© 2024 Filip Gybels