Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Legende
Wenduine

Het Heilig Kruis

Wenduine - Zeewijding
Wenduine - Zeewijding

Lange tijd na de stormvloed die oud-Wenduine had overspoeld, hadden Blankenbergse vissers in plaats van een rijke visvangst, een groot kruis opgehaald. Het kruis droegen ze naar hun eigen kerk in Blankenberge en stelden het op een altaar. Toen de vissers de dag nadien naar de kerk gingen om het Christusbeeld te vereren, was het verdwenen. Na veel zoeken werd het kruis teruggevonden op dezelfde plaats als daags voordien. Indachtig dat dit op het grondgebied van de parochie Wenduine was, besloten ze het kruisbeeld naar de kerk van dit dorp te brengen en het daar op een altaar te plaatsen. Zo gezegd, zo gedaan. Verschillende dagen nadien kwamen de vissers ter bedevaart naar Wenduine, benieuwd of het beeld er nog zou staan.

Sindsdien is het een voorrecht van vissers uit Blankenberge om het kruis van Wenduine te dragen op plechtigheden ter ere van het Heilig Kruis. Op pinkstermaandag wordt traditioneel de zee gewijd in Wenduine.  Met een prachtig luister-en kijkspektakel wordt de legende van het Heilig Kruis op het strand van Wenduine uitgebeeld. Het oude kruis wordt door de Blankenbergse vissers aan wal gebracht met de “B72 Jacqueline-Denise”. Deze garnaalsloep behoort tot één van de enige overgebleven vaartuigen van de Belgische maritieme vloot en heeft bijgevolg een grote historische waarde. Na de opvoering van de legende trekt de massa met het kruis naar de kerk.

Met dank aan:
Ann Dehaemers Toerisme - Erfgoed De Haan

Geraadpleegde bron(nen): 

© 2024 Filip Gybels