Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Wieze

Zotten

De inwoners van Herdersem en Wieze spotten graag met elkaar en de ene maakt de andere voor zot uit. Dat Wieze zogezegd vol zotten zit en Herdersem er volstrekt geen heeft, wordt uitgelegd als volgt:

Honderden jaren geleden was Herdersem al tamelijk bevolkt, maar Wieze bestond nog niet. Men zag daar niets anders dan weiden, waar Herdersem zijn vee heen stuurde. Zodra er in Herdersem een zot werd gevonden, werd hij naar die weiden gestuurd die hij niet meer verlaten mocht en waar hij overigens als veehoeder kon dienst doen.

Zo vond men op de duur op de plaats, waar nu Wieze ligt, een soort van gekkenkolonie, die zich weldra door huwelijken vermenigvuldigde en waaruit de tegenwoordige bevolking van Wieze is gesproten.

© 2024 Filip Gybels